Contributie

De contributie bedraagt EUR 30,00 per jaar.

Leden worden verzocht deze voor 1 mei van het jaar te voldoen.

Naast de jaarlijkse contributie geldt voor nieuwe leden een eenmalig inschrijfgeld van EUR 7,00.