Contributie

De contributie bedraagt EUR 65,00 per jaar. Dit is inclusief het lidmaatschap van NTFU.

Leden worden verzocht deze voor 1 april van het jaar te voldoen.

Naast de jaarlijkse contributie geldt voor nieuwe leden een eenmalig inschrijfgeld van EUR 7,00.

Opzeggen lidmaatschap MarmaTrimmers moet voor 1 december gebeuren. Dit i.v.m. de kosten die de club moet afdragen waarvoor de tellingen 1 december plaatsvinden.