Lid worden

Nieuwe leden worden verzocht zich vroeg in het seizoen aan te melden zodat men meteen een goede basis kan leggen voor de rest van het seizoen.

Uiteraard kan men zich ook halverwege het jaar aanmelden, maar dan wordt ervan uitgegaan dat de basisconditie al voldoende op peil is.